İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası

aSAY dahilinde yer alan kritik hizmetler için, bir kriz/felaket anında, hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve tüm hizmetlerin planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesine yönelik planlar hazırlamış ve uygulamaya almıştır.

 

İş Sürekliliği Politikası;

  • ISO/IEC 22301:2012 ‐ İş Sürekliliği Yönetimi Standardı uygulama ilkelerini karşılamaktadır.

İş sürekliliği politikasının temel amacı,  aSAY dahilinde yapılmış İş Etki Analizleri ile tespit edilmiş, kritik hizmetleri aSAY’ın kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir.

Bu amaç doğrultusunda,  bir olayı takiben,  ilk müdahale ve iş kurtarmada izlenecek strateji aşağıdaki alt amaçları temel alır:

  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek,
  • Felaket/Kriz/Olayın boyutları değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
  • Ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları ve sonuçlarını, gerekli önlem ve kontrol noktalarını değerlendirmek,
  • Müdahale hızı ve karar noktalarında çabukluğu artırmak,
  • İç ve dış iletişimi yönetmek,
  • aSAY hizmetleri ile ilişkili, şirket itibar kaybına neden olabilecek riskleri ve gelişmeleri yönetmek,
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların, yasal mercilerin, gereksinimlerini yerine getirmek ve menfaatlerini gözetmek,
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlamak,

 

Kritik hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve tüm hizmetlerin planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan tedarikçi firmalar ile gerekli hizmet seviye anlaşmaları sözleşmelerde belirtilir.

 

İSYS çalışmaları aşamasında, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitim, tatbikat, toplantı çalışmaları yürütülür.

 

Kurum kültürüne yerleştirilmiş olan İSYS’nin devamlılığının ve sürekli iyileştirmelerin sağlanmasına adına, İş Sürekliliği Hedefleri ölçme periyodları, ölçme yöntemleri belirlenir ve ölçümleri düzenli olarak yapılarak çalışmalara dahil edilir, bu faaliyetler sırasında ortaya çıkan uygunsuzluklar belirlenir ve düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılır. İSYS’nin etkin, güncel, izlenebilir ve gelişime açık yapıda olması için periyodik olarak İç Denetim faaliyetleri gerçekleştirilir.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here