Geniş Alan Ağı (WAN)

Geniş alan ağı, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır.

aSAY geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate almaktadır.

Sağladığımız geniş alan ağı çözümlerini; iletişim altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır.

G.SHDSL

G.SHDSL (Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı) download (alma) ve upload (gönderme) hızları birbirine eşit DSL teknolojisidir. G.SHDSL 2 tel (1 çift bakır tel) üzerinden çalışır ve firmaya ayrı bir hat çekilir. Simetrik bant genişliği ve güvenli erişim imkanı sağlayan G.SHDSL, uzak ofisleri bulunan ve bu noktalarla veri iletişimi yapmak isteyen tüm firmaların kullanabileceği bir hizmettir. Teçhizat ve aylık kullanım ücretleri bakımından benzer hizmetlere göre daha avantajlı olup, 128 Kbps-2 Mbps arasında bant genişliği seçenekleri mevcuttur.

Frame Relay

Frame Relay, standart bir geniş alan ağı teknolojisidir. Verilerin eski teknolojilere nispeten yüksek hızlarda dijital networkler üzerinden iletilmesini sağlar. Artık kullanımı yaygın olmayan bir teknolojidir.

Birden fazla kullanıcının haberleşme kaynaklarını paylaşması esasına dayanır. Ağa bağlanan tek fiziksel hat aracılığıyla birden fazla nokta ile görüşmelerine olanak tanır. Bu noktada artık iki uç arasında sürekli ayrılmış band genişliği yerine gereksinim duyuldukça kısa zaman aralıklarında kullanılan daha yüksek band genişlikleri söz konusudur. Frame Relay, Leased Line’a göre daha ucuzdur. Merkez-şube bağlantılarında bir fiziksel hat üzerinden birden fazla nokta ile bağlantı yapılması sayesinde, kiralık devrelerle karşılaştırıldığında, gereksinim duyulan devre sayısının azalması ile uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılmaktadır.

Leased Line

Leased Line (Kiralık Devre), servis sağlayıcı iletişim altyapısı üzerinden noktadan noktaya bağlantı sağlayan, firmaya özel ve sürekli tahsis edilmiş, sabit bant genişliğindeki bir bağlantı tipidir.

2 Mbit/sn altındaki hızlarda; kullanıcı en yakın servis sağlayıcı santralına bakır kablo ile modem üzerinden bağlanır. Burada çok sayıda kullanıcının bağlantısı TDM olarak adlandırılan cihazlar ile yüksek hızlı fiber bağlantılar üzerinden karşı ucun bulunduğu santrale kadar taşınır. Karşı ucun bağlı olduğu santral ile firma adresi arasındaki bakır kablo üzerinden yine modem ile geçilerek karşı uca ulaşılır ve iletişim sağlanır.

Metro Ethernet

Metro Ethernet (Ethernet MAN veya metro Ethernet ağı), Ethernet standardını temel alan bir Şehir Ağı’dır (Metropolitan Area Network). Aboneleri daha büyük servislere ya da Internet’e bağlamak için kullanılır. Şirketler metro Ethernet’i, kendi ofislerini birbirine bağlamak için de kullanabilirler.

Ethernet, SDH bağlantısıyla mümkün olamayan bir hassasiyetle daha yüksek bant genişliklerini destekler. Ethernet temelli erişimin bir başka avantajı da, müşteri şebekelerinde yaygın kullanımından dolayı daha kolay bağlanabilmesidir.

Türkiye’de Metro Ethernet hizmeti veren firmalar bulunmaktadır. Hizmetlerinden bazıları internet erişimi, Noktadan Noktaya bağlantı hizmetidir. Metro Ethernet ile 5Mb/s ‘den 1Gb/s hızına kadar erişim imkânı sunulmaktadır.

Bu teknoloji sayesinde, konfigürasyon ihtiyaçları ve bant genişliği problemleri ortadan kalkmaktadır. Bir fiber bağlantısı ve switch sayesinde İnternet’e kolayca ve daha ekonomik olarak erişme imkânı sağlar. Eskiden kullanılan ve ara bağlantıyı sağlayan bazı cihazlara olan ihtiyaçta ortadan kaldırır. Yani daha rahat kullanışlı, daha az maliyet ve yatırım gerektiren ve kolayca kapasite artırımına gidilebilen bir sistemdir.